Förordning (1985:1076) om parkeringsplats för utländska beskickningars fordon. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:219
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1985:1076) om parkeringsplats för utländska beskickningars fordon. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:219