För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungörelse (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:1104