För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungörelse (1973:105) om länsbeteckningar