För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Militära vägtrafikkungörelsen (1974:97). Författningen har upphävts genom: SFS 2009:212