För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Vägmärkesförordning (1978:1001). Författningen har upphävts genom: SFS 2007:90