För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1979:1082) om lokala trafikföreskrifter i vissa fall