För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning. Författningen är tidsbegränsad till 2014-01-01 00:00:00