För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter