Förordning (1997:262) om nationell väghållningsplan. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:236
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1997:262) om nationell väghållningsplan. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:236