SFS 2007:180 Förordning med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.