SFS 2007:181 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.