SFS 2007:196 Lag om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.