SFS 2007:1091 Lag om offentlig upphandling
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.