SFS 2007:1094 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.