SFS 2007:1460 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.