SFS 2007:1463 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.