SFS 2007:1471 Föreskrifter om ändring i Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets mynt
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.