SFS 2007:1472 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.