SFS 2007:1473 Förordning om ändring i förordningen (2002:787) om Centrum för idrottsforskning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.