SFS 2007:1475 Förordning om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.