SFS 2007:784 Förordning med instruktion för Statens personadressregisternämnd
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.