SFS 2007:788 Förordning om ändring i förordningen (2005:393) om administrativt samarbete inom EU i fråga om punktskatter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.