SFS 2007:789 Förordning om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.