SFS 2007:790 Förordning om ändring i förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.