SFS 2007:792 Förordning om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelse om näringsförbud
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.