SFS 2007:793 Förordning om ändring i konkursförordningen (1987:916)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.