SFS 2007:795 Förordning om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.