SFS 2007:799 Förordning om ändring i förordningen (2007:598) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.