SFS 2008:85 Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.