SFS 2008:86 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.