SFS 2008:88 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:511)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.