SFS 2008:90 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.