SFS 2008:92 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.