SFS 2008:93 Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.