SFS 2008:99 Lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.