SFS 2008:187 Lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.