SFS 2008:1080 Förordning om inteckningsbrevsregister
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.