SFS 2008:1081 Förordning om ändring i förordningen (2003:552)om företagshypotek
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.