SFS 2008:1083 Förordning om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.