SFS 2008:1085 Förordning med instruktion för Kompetensrådet för utveckling i staten
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.