SFS 2008:1086 Förordning om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.