SFS 2008:1089 Förordning om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.