SFS 2008:1090 Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.