SFS 2008:1095 Lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.