SFS 2008:1097 Förordning om beredskapspolisen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.