SFS 2008:1098 Förordning om ändring i polisförordningen (1998:1558)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.