SFS 2008:1382 Lag om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.