SFS 2008:1385 Lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.