SFS 2008:1386 Lag om ändring i lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.