SFS 2008:1387 Lag om ändring i lagen (2008:295) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.